Q flex oormerken

Category:

Tellus Tigra zal voor Zuid Oost en midden Friesland de distributie van Q flex oormerken voor haar rekening nemen.

Het voordeel hiervan voor u is, dat zendingen vrije oormerken (voorraad voor kalveren) zonder portokosten bij u worden afgeleverd door een medewerker van Tellus Tigra. Ook de facturering (na aflevering) zal...

Read More: Q flex oormerken