succesvolle trainingsdag

Category:

Op 24 November was er veel animo voor de trainingsdag welke georganiseerd was door Tellus Tigra samen met Alta en Uniform Agri. Om 10.00 uur stond alles klaar in dorpshuis “De Pomp”

in Bantega,waar rond half elf zo’n kleine 40 veehouders aanwezig waren om de verschillende inleidingen over ‘Hoe geld verdient kan worden met vruchtbaarheid’ bij te wonen. Centraal in beide presentaties stonden de vruchtbaarheidskengetallen Insemination risk, conception risk en pregnancy risk. Daarnaast werden ook verschillende grafieken en berekeningen besproken om de waarde van vruchtbaarheid weer te geven. Als laatste voor de lunch heeft Germ de Jong van Melkveebedrijf

“Otterwille ”verteld over de ontwikkeling van hun mooie familie bedrijf.

Na de lunch is de groep  vertrokken naar het melkveebedrijf van familie De Jong aan de Otterweg. Germ en zoon Jan- Germ namen elk een groep mee voor de rondleiding. Er wordt drie maal daags gemolken dus we konden mooi aanschouwen hoe de 130 koeien werden gemolken in een De Laval carrousel.

Via de loopbrug over het voerpad kwamen we in de voerkeuken waar ruwvoer gemengd wordt voor de voerrobot. De koeien en het jongvee stonden er prima voor. Het was een geslaagde dag met een mooie afronding op een prima bedrijf.

TAGS: